Beskid Myślenicki


Jestem Kliszczakiem

Coz to siy porobiyło oztomiyli? Nasłem sieleniyjakie fotografije i musiołek je wyryktować do jinternetuw. Nojsampiyrw był jedyn wiyrsycek o Kudłacak. To juz dwie dziysiontki i siedm rokuw minyło… Wiersz nie jest do końca charakterystyczny dla gwary kliszczackiej. Był pisany 27 lat temu i widać w nim wyraźne wpływy moich ówczesnych […]


Z nurtem życia

Autorski film przyrodniczo-dokumentalny „Z nurtem życia” to podróż w głąb Małopolski, ukazująca piękno polskiej przyrody oraz magiczne zakątki rzeki Skawy na tle nowo budowanego zbiornika wodnego w Świnnej Porębie. Opowiada historię natury i człowieka. Jednakże to nie człowiek jest tu głównym bohaterem. Tę rolę przejmują zwierzęta te dobrze nam znane, […]


72. rocznica zwycięskiej bitwy Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej „Murawa”

72. rocznica zwycięskiej bitwy Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej „Murawa”. Główne obchody odbyły się 10 września 2016 r. na Suchej Polanie pomiędzy Kamiennikiem a Łysiną. Grupa Rekonstrukcji Historycznej AK „Murawa” przygotowała Apel Poległych, na którym po raz pierwszy od czasów bitwy zostali z imienia i nazwiska wymienieni wszyscy żołnierze (i tylko […]


Odszedł „Niedźwiedź”

27 sierpnia 2015 r., po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zmarł w wieku 89 lat ś†p por. ZBIGNIEW ŁODZIŃSKI, ps. „Niedźwiedź”, żołnierz oddziałów partyzanckich „Lisowczycy” oraz „Żółw–Szum” myślenickiego obwodu Armii Krajowej „Murawa”, uczestnik zwycięskiej bitwy wrześniowej 1944 r. w Beskidzie Myślenickim. Urodzony 15 lutego 1927 r. w Borysławiu, […]


To jest zupełnie przedziwna rzecz – te dróżki…

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam omnibus per preaesentes pateat et sit notum. Quod nos Nicolaus Zebrzydowski de Zebrzydowice, palatinus et generalis Cracoviensis, Sniatynensisque et caetera, capitaneus, ad excitandam in nobis, successoribusque nostris, memoriam amarissimae passions Salvatoris nostri Iesu Christi, in cuius salvificis meritis, totam spem redemptionis nostrae, […]


Wokół partyzanckich działań AK w Beskidzie Myślenickim

Właśnie ukazał się drukiem 36 numer „Zeszytów Historycznych WIN-u”, w którym na stronach 25-54 pomieszczono mój skromny przyczynek zatytułowany Zgrupowanie oddziałów partyzanckich myślenickiego Obwodu Armii Krajowej „Murawa”. Ponieważ wydawnictwo jest dość trudno dostępne, umieszczam pod poniższym odnośnikiem plik PDF z niniejszym artykułem. Zgrupowanie oddziałów partyzanckich myślenickiego Obwodu Armii Krajowej „Murawa” […]