Archiwum roku: R


Wykład dra Jana Skłodowskiego w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwśk)

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwśku (CKPiDE) zaprasza na wykład dra Jana Skłodowskiego pt. „Rzeczpospolita Rafajłowska i Legiony Polskie w Karpatach Wschodnich”, połączony z prezentacją albumu „Rzeczpospolita Rafajłowska na szlaku II Brygady Legionów Polskich w Karpatach”. Spotkanie odbędzie się w ramach „Spotkań z Historią” 30 marca 2017 r. […]


Memoriał Ani, Basi i Bogdana 2017

VI Memoriał Ani, Basi i Bogdana odbędzie się 2 kwietnia 2017 r. w rejonie doliny Chochołowskiej – start i uroczyste zakończenie w schronisku na Polanie Chochołowskiej. W memoriale mogą uczestniczyć członkowie AKPT, przewodnicy tatrzańscy z innych Kół oraz inni goście zaproszeni przez członków AKPT. W każdym zespole musi być przynajmniej […]


Wycięto hektar Lasu Borkowskiego, którego współwłaścicielem jest dyrektor TPN

Tereny te powinny być chronione planami zagospodarowania, ale plany w dużej mierze pozwalają na intensywną zabudowę. Co więcej, w części Lasu Borkowskiego, gdzie urzędnicy akurat wyznaczyli w planie zieleń chronioną, zapis ten został już unieważniony po skardze właścicieli działki. A jej współwłaścicielem jest… dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego! Mimo to wykarczowano […]