Cmentarz wojenny nr 390 w Mogile

Na cmentarzu wojennym nr 390 w Mogile, na kwaterze wydzielonej z cmentarza parafii pw. św. Bartłomieja, pochowanych jest 71. żołnierzy poległych w latach 1914 i 1915 oraz w 1917 r. Ci ostatni zginęli podczas wybuchu prochowni. W tej liczbie jest jeden nieznany żołnierz z armii rosyjskiej. Żołnierze z armii austro-węgierskiej są wymienieni na tablicy widocznej … Czytaj dalej Cmentarz wojenny nr 390 w Mogile