Spotkania na Pokuciu II – Warsztaty Rafajłowskie 2019


Konferencja była poświęcona dziedzictwu kulturowemu na terenie Karpat Wschodnich, historii prowadzonych w nich badań naukowych i ich infrastruktury cywilizacyjnej (przemysł, komunikacja, zdrojowiska).

Miejsce: Iwano-Frankiwsk (Stanisławów), Bystrzyca (Rafajłowa) – Ukraina.

Czas: 6-8 czerwca 2019 r.


PROGRAM [pobierz PDF]

Czwartek, 6 czerwca 2019 r.

Godz. 9:30 – 13:00 SESJA I
Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Iwano-Frankiwsk (ul. Tarasa Szewczenki 57, sala 25)

Godz. 15:00 – 18:30 SESJA II
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, Iwano-Frankiwsk (ul. Strzelców Siczowych 56)

Godz. 18:30 Wernisaż wystawy fotografii Jacka Wnuka KARPATY WSCHODNIE
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, Iwano-Frankiwsk (ul. Strzelców Siczowych 56)


Piątek, 7 czerwca 2019 r.

Godz. 13:00 – 15:00 SESJA III
Dom Kultury w Bystrzycy


Sobota, 8 czerwca 2019 r.

DZIEŃ GÓRSKIWspółorganizatorzy ze strony polskiej:

STOWARZYSZENIE „RES CARPATHICA”, Warszawa
prezes zarządu dr Jan Skłodowski

FUNDACJA „POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE”, Warszawa
prezes zarządu Mikołaj Falkowski

INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA AKADEMII IGNATIANUM, Kraków
prodziekan ds. studenckich dr Krzysztof Duda

ze strony ukraińskiej:

CENTRUM KULTURY POLSKIEJ I DIALOGU EUROPEJSKIEGO, Iwano-Frankiwsk
dyrektor Maria Osidacz

PRZYKARPACKI UNIWERSYTET NARODOWY imienia WASYLA STEFANYKA, Iwano-Frankiwsk
rektor prof. dr hab. Ihor Cependa

WIEJSKA RADA, Bystrzyca (Rafajłowa)
przewodnicząca Hanna Hawiuk


Patronat naukowy:

PRZYKARPACKI UNIWERSYTET NARODOWY imienia WASYLA STEFANYKA, Iwano-Frankiwsk
rektor prof. dr hab. Ihor Cepeda


Patronat honorowy:

KONSULAT GENERALNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WE LWOWIE
konsul generalny Rafał Wolski


Patronat medialny:

KURIER GALICYJSKI, Iwano-Frankiwsk – Lwów
red. nacz. Mirosław Rowicki


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.