Zaduszki A.D. 2020 na cmentarzu wojennym nr 61 w Gładyszowie na Wirchnem