Dziekanowice


Domniemana płyta nagrobna krzyżowca Wielisława Jerozolimczyka w Dziekanowicach

O romańskim prezbiterium dziekanowickiego kościoła pw. św. Mikołaja i św. Marii Magdaleny, jak również o pochodzących najprawdopodobniej z XII w. fragmentach polichromii – przedstawiających sceny z Nowego Testamentu: Zwiastowanie, Narodzenie, hołd tzw. Trzech Króli, jak również postacie św. archaniołów: Michała i Gabriela [Świechowski, s. 66-68, ryc. 45] – pisałem już […]


Dziekanowickie gmerki

To jedno z najstarszych zachowanych prezbiteriów w Małopolsce. Ze względu na wyraźne cechy romańskie ocenia się, że mogło ono powstać nawet pod koniec XI w., ale jedna z najbardziej prawdopodobnych wersji głosi, że wzniesiono je między 1150 a 1190 rokiem z fundacji Kazimierza II, zwanego później Sprawiedliwym. Oczywiście jest to […]