Tatry


Utrudnienia na Orlej Perci

Na Orlej Perci, na odcinku pomiędzy Granatami a Przełęczą Krzyżne, w rejonie trawersu Buczynowych Czub po północnej stronie grani (nad Doliną Pańszczycy), doszło do obrywu skalnego i zniszczenia fragmentu szlaku. Pokonując ten odcinek, należy zachować szczególną ostrożność i z dużą uwagą wybierać miejsce przejścia. Turystom mniej doświadczonym w wyjściach wysokogórskich […]


Najlepsza mapa na świecie jest autorstwa polskich naukowców!

“Journal of Maps” to jedyne tego typu czasopismo na rynku, w którym w wersji elektronicznej publikowane są mapy prezentujące wyniki badań z różnych dziedzin nauki. Każdego roku jury ocenia blisko siedemdziesiąt opracowań. Podczas ostatniego konkursu za najlepszą spośród jedenastu finałowych prac uznano mapę, przedstawiającą Tatry podczas maksymalnego zasięgu ostatniego zlodowacenia, […]


O 60 zł droższe licencje TPN dla przeszkolonych przewodników!

Jak informuje oficjalny serwis internetowy Tatrzańskiego Parku Narodowego, od przyszłego roku będą droższe licencje na działalność przewodnicką w TPN. Do tej pory, przewodnicy tatrzańscy po przeszkoleniu przyrodniczym w TPN płacili 40 zł. Obecnie opłata została podwyższona do wysokości 100 zł. Szczegóły poniżej na grafikach (po kliknięciu otworzy się stosowny dokument).


Odszedł “Timur”

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w sobotę, 15 marca 2014 r., Jan Tybor. Od 1984 r. był zawodowym ratownikiem TOPR; uczestniczył w 426 wyprawach ratunkowych. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Był instruktorem ratownictwa górskiego, instruktorem taternictwa i narciarstwa PZA, przewodnikiem wysokogórskim UIAGM/IVBV, jak również przewodnikiem tatrzańskim. Właśnie na kursie […]


Któż znał Tatry tak, jak Włodek?

12 października 2013 r. zginął w Dolinie Złomisk Władysław Cywiński. Był niekwestionowanym i najlepszym znawcą topografii Tatr. Wszedł na wszystkie ich nazwane wierzchołki (niektórym sam nadał nazwy). Za swoje największe osiągnięcie uważał samotne przejście grani Tatr w 3,5 dnia. Dobrze pamiętam pierwszy z nim kontakt, ponieważ był to dla mnie […]


Konie z drogi do Morskiego Oka

13 sierpnia 2013 r. zostały przeprowadzone przez dra Marka Tischnera i lek. wet. Pawła Golonkę, przy współpracy dra Macieja Jackowskiego (hippologa), Magdaleny Galbas i Małgorzaty Dominiewskiej (studentek medycyny weterynaryjnej), badania stanu zdrowia koni używanych do pracy zaprzęgowej na trasie turystycznej do Morskiego Oka. Raport z badań został opracowany 15 sierpnia […]


Licencja ważniejsza od legitymacji

Akurat tak się złożyło, że w ostatnim tygodniu byłem kilkakrotnie sprawdzany przez odpowiednie służby straży parkowej Tatrzańskiego Parku Narodowego; również jedno z biur podróży domagało się ode mnie przesłania skanu legitymacji przewodnickiej. Aby ułatwić potencjalnym zleceniodawcom zapoznanie się z moimi uprawnieniami, publikuję poniżej skan owej legitymacji oraz aktualną na 2013 […]


Obowiązek przewodnicki w Tatrzańskim Parku Narodowym

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego zarządzeniem nr 15/2013 z 19 kwietnia 2013 r. wprowadził na terenie TPN obowiązek zapewnienia opieki przewodnika górskiego tatrzańskiego podczas wszystkich zorganizowanych wycieczek pieszych młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne – zawodowe, licea i technika). Z treści jednoznacznie wynika, że nie dotyczy ono przedszkolaków i studentów […]