Cmentarz wojenny nr 48 w Regieciowie Wyżnym

Z informacji na tablicy (oprac. Krzysztof Garduła): “Cmentarz został zbudowany w l. 1916-18 wg projektu Duszana Samhuela Jurkovicia. Pochowano tu 74 żołnierzy armii austr.-węg. i 136 – ros. Obiekt został w l. 2004-14 odbudowany przez Austriacki Czarny Krzyż Stowarzyszenie Opieki nad Grobami Wojennymi Oddział Krajowy Vorarlberg. 27 i 28 III 1915 oraz 3-5 IV 1915 … Czytaj dalej Cmentarz wojenny nr 48 w Regieciowie Wyżnym