Cmentarz wojenny nr 48 w Regieciowie Wyżnym


R. Broch, H. Hauptmann, Die westgalizischen Heldengräber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915, Wien 1918, s. 50.

Z informacji na tablicy (oprac. Krzysztof Garduła): “Cmentarz został zbudowany w l. 1916-18 wg projektu Duszana Samhuela Jurkovicia. Pochowano tu 74 żołnierzy armii austr.-węg. i 136 – ros. Obiekt został w l. 2004-14 odbudowany przez Austriacki Czarny Krzyż Stowarzyszenie Opieki nad Grobami Wojennymi Oddział Krajowy Vorarlberg. 27 i 28 III 1915 oraz 3-5 IV 1915 r., w trudnych zimowych warunkach, w śniegu sięgającym 1 metra, c. i k. 3. tyrolski pułk strzelców cesarskich (k.u.k. T.K.J.R. 3) nacierał z Hańczowej przez Skałkę (821 m n.p.m.) i Kozie Żebro (853 m n.p.m.) na znaczne siły rosyjskie z 49. Dywizji Piechoty (m.in. 196. pułk piechoty), zajmujące Jaworzynkę (872 m n.p.m.). Pułk ten, składający się m.in. z mieszkańców Vorarlbergu, a dowodzony przez płk. Heinricha Vonbanka, na górskich grzbietach nad Regieciowem utracił podczas ataku na Jaworzynkę, wskutek ognia rosyjskich karabinów maszynowych i artylerii, wielu poległych. Na południowym skrzydle, w rejonie Jaworzynki właśnie, walczył batalion c. i k. 87. styryjskiego pułku piechoty “Freiherr Succowaty” (k.u.k. I.R. 87)”.

Inskrypcja na pomniku cmentarnym: Preiset Gott! Aus den unscheinbaren Bausteinen unserer Leben / hat er das wunderbare Siegesmal des Vaterlandes aufgerichtet (Chwalcie Boga! Ze znikomych cegiełek naszych żywotów / Wzniósł On wspaniały monument zwycięstwa Ojczyzny).