cmentarze wojenne


Cmentarz wojenny nr 289 w Charzewicach   Ostatnio zaktualizowane!

Cmentarz wojenny nr 289 w Charzewicach jest wybudowany na terenie okręgu VIII Brzesko. Cmentarz projektował Robert Motka. Znajduje się w północno-wschodniej części miejscowości Charzewice. Niewielka nekropolia, o powierzchni ok. 1 ara, położona jest na skraju lasu, nad biegnącą płytkim parowem gruntową drogą. Mogiła otoczona jest ogrodzeniem z betonowych słupów (z […]


Cmentarz wojenny nr 290 w Charzewicach   Ostatnio zaktualizowane!

Cmentarz zaprojektowany przez Roberta Motkę. Spoczywa na nim 109 żołnierzy austro-węgierskich z 80. pułku piechoty i 30. batalionu strzelców polowych oraz 52 żołnierzy rosyjskich. Zbudowany na gruntach podarowanych przez niejakiego Meissnera, zięcia malarza Jacka Malczewskiego. Głównym elementem cmentarza jest, znajdujący się w jego górnej części, nad drogą, kamienny obelisk mający […]


Cmentarz wojenny nr 372 w Myślenicach   Ostatnio zaktualizowane!

Niezachowana kwatera wojskowa na kirkucie. Pochowano w niej dwóch żołnierzy austro-węgierskich wyznania mojżeszowego o nazwisku Hersch Diller i Moses Maier Rosen w dwóch grobach pojedynczych. Cmentarz uległ zniszczeniu przez niemieckiego okupanta w latach II wojny światowej. Z zachowanych fragmentów macew został utworzony pomnik, a część umieszczono we fragmencie muru zewnętrznego. […]


Cmentarz wojenny nr 118 w Staszkówce

Na ponad 3500 m2 powierzchni cmentarnej rozmieszczono 48 grobów zbiorowych i 209 pojedynczych, w których pochowano 765 żołnierzy trzech armii (J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), Tarnów 1999, s. 557). Pośród nich znajduje się 10 oficerów i 265 szeregowców Królewskiego Pruskiego Pułku Grenadierów Gwardii Nr 1, znanego regimentu […]