Cmentarz wojenny w Becherowie


Wieś Becherov znajduje się w Republice Słowackiej, ok. 16 km na północ od Bardiowa, w pobliżu granicy państwowej z Polską, na obszarze Beskidu Niskiego. Pierwsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z 1414 r. W 1910 r. liczyła 729 mieszkańców i nazywała się Biharó, bo wtedy były to tzw. Górne Węgry. Na skraju cmentarza parafii greko-katolickiej znajduje się cmentarz wojenny z czasów Wielkiej Wojny. Na cmentarzu spoczywa 76 żołnierzy austro-węgierskich i 35 rosyjskich. W siedemdziesięciu dwóch grobach jest pochowanych w sumie 111 żołnierzy. Trzech żołnierzy jest pochowanych w grobach numer 5, 26, 27, 28, 29, 30, 47, 48 i 70. W grobach numer 46, 49, 71 i 72 – czterech żołnierzy. Pięciu żołnierzy jest w grobie numer 4 i sześciu żołnierzy w 3. Pozostałe 57 grobów ma charakter indywidualny. Większość nazwisk żołnierzy pochowanych na tym cmentarzu jest nieznana. Można jedynie zidentyfikować 11 żołnierzy austro-węgierskich, w większości członków 47. pułku piechoty (Infanterieregiment Nr. 47). Znane jest również nazwisko jednego rosyjskiego żołnierza.

W latach 2011-2013 cmentarz został zrekonstruowany z inicjatywy Klubu vojenskej histórie Beskydy ze Słowacji wg projektu inż. arch. Ľubomíra Gramata, który starał się zachować jego najbardziej charakterystyczne cechy historyczne. Oprócz KVH Beskydy, w pracach uczestniczyli także wolontariusze z następujących organizacji: Zväzu vojakov Slovenska – Klub Humenné (Słowacja), Crux Galiciae (Polska), Signum Belli (Czechy) i Krajczáros Álapitvány (Węgry). Wsparcia finansowego udzieliło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej i Austriacki Czarny Krzyż. Dalsze szczegóły można zobaczyć TUTAJ.