Stację Astronomiczną na Lubomirze spalili Niemcy, a nie Armia Krajowa


W związku ze zbliżającymi się obchodami 73. rocznicy zwycięskiej bitwy Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej “Murawa”, które mają odbyć się 16 września 2017 r. na Suchej Polanie, skierowaliśmy do Gminy Raciechowice – inicjatora budowy ścieżek “Śladami żołnierzy Armii Krajowej” krótką prośbę o zmianę treści tablicy na Suchej Polanie. Owa tablica na Suchej Polanie zawiera bardzo niefortunne – przy całej naszej sympatii dla akcji utworzenia ścieżek poświęconych żołnierzom AK – sformułowanie, iż m.in. (cyt.): ‘Najważniejszymi działaniami partyzantów w ramach akcji “Burza” było: (…) spalenie stacji astronomicznej na górze Lubomir (15 września)’. Jak łatwo zauważyć, ów fragment na tablicy jest dosłownym, ale umieszczonym w zupełnie innym kontekście, cytatem – nawet identyczne daty (bez roku 1944) są podobnie przepisane w nawiasach – z pracy: D. Dyląg, Zgrupowanie oddziałów partyzanckich myślenickiego Obwodu Armii Krajowej “Murawa”, “Zeszyty Historyczne WiN-u” 2012, nr 36, s. 29. Z tym, że tam chodziło o zupełnie inny kontekst (cyt.): ‘Punktami zwrotnymi działań zgrupowania były’, a nie – jak błędnie na tablicy – ‘Najważniejszymi działaniami partyzantów w ramach akcji Burza” były’. Co absolutnie myląco sugeruje, że to partyzanci Armii Krajowej spalili Stację Astronomiczną na Lubomirze, gdy faktycznymi sprawcami jej całkowitego zniszczenia byli przecież Niemcy. Pomijamy już nieetyczne przepisanie cudzej pracy, z wprowadzającymi zamieszanie błędami, bez podania źródła, z którego “zerżnięto” owe historyczne fakty.