Národná asociácia horských vodcov Slovenskej Republiky zainicjowała zmiany zasad wydawania europejskiej legitymacji zawodowej przewodnika górskiego


Na podstawie art. 59 dyrektywy 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r., który stwierdza, że każde państwo członkowskie może zastrzec sobie prawo do wstępnego sprawdzania kwalifikacji przy uznawaniu kwalifikacji, Słowacja z dniem 26 lipca 2019 r. opublikowała w systemie Internal Market Information (IMI) Komisji Europejskiej potwierdzenie (odpowiedź TAK) wymagania takiego sprawdzenia. Z inicjatywą wystąpiła Národná asociácia horských vodcov Slovenskej Republiky. Oznacza to, że strona polska będzie sprawdzała przedłożone dokumenty i następnie przekazywała stronie słowackiej, która znowuż po ich przeanalizowaniu i porównaniu zakresu szkoleń przewodnickich i nabytych umiejętności może wezwać wnioskodawcę do przystąpienia do testu umiejętności. Obecnie w Polsce obowiązuje program szkoleń zawarty w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r.

Do ściągnięcia materiał w tej sprawie z Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju RP z dnia 4 grudnia 2019 r.: ELZ na Słowacji.