Cmentarz wojenny wyznania mojżeszowego nr 293 w Zakliczynie

Jest jedynym w okolicy cmentarzem, na którym pochowano wyłącznie żołnierzy wyznania mojżeszowego. Spoczywa tutaj jedenastu żołnierzy austro-węgierskich i jeden żołnierz armii rosyjskiej. Ten niewielki cmentarz jest zbudowany na planie prostokąta o pow. 0,013 ha. Ogrodzenie tworzą niskie betonowe słupki połączone metalowymi rurkami. Wejście przez żelazną furtkę. Na mogiłach ustawiono macewy […]


Kościół Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach na Pogórzu Wielickim

Kościół Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach powstał w latach 1586-1597 (ukończony przed 1618) z fundacji Sebastiana Lubomirskiego. Świątynia stanowi przykład przenikania się gotyckiej i renesansowej tradycji warsztatowej. Elementy gotyckie przeważają w bryle i konstrukcji budowli, elementy renesansowe widoczne są w ukształtowaniu detalu architektonicznego. Najważniejsza literatura: Katalog zabytków sztuki w Polsce, […]