Karpaty lat 80.


W polski Beskid Niski i Bieszczady Zachodnie roku 1988
[fragmenty odręcznego dziennika, mapki, rachunki i fotki
z wędrówki do styku granic PRL, CSRS i ZSRR]