Ochrona przyrody

Karpackie środowisko przyrodnicze


W Pieninach… Śladem Króla Polskich Przewodników

Chodzi oczywiście o Franciszka Szydlaka, urodzonego w Niedzicy spiskiego górala, mistrza gawędy i długoletniego przewodnika po niedzickim zamku. Pamiętał nie tylko ostatnich właścicieli, ale również wiele ciekawych historii. Gdy 27 XII 1990 r. przechodził na zasłużoną emeryturę, prof. Tadeusz Jaroszewski wręczył mu odznakę Stowarzyszenia Historyków Sztuki „Królowi Polskich Przewodników”, a […]