Archiwum miesiąca: Październik 2023


Na Jachowskiej Górze

Pomysłodawczynią utworzenia Szlaku Pamięci Znanych Ludzi Gminy Budzów była Danuta Kawa, dyrektorka Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów, a zarazem radna wojewódzka. Formalnie przedsięwzięcie zrealizowali strażacy z OSP w Jachówce. Dzięki pozyskaniu małego grantu (opiewał na 15 tys. zł) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 wytyczono szlak […]


Cmentarz wojenny nr 183 w Siemiechowie

Zaprojektowany przez Heinricha Scholza jako kwatera na cmentarzu parafialnym. Dzięki wysokiemu pomnikowi centralnemu, jest widoczny z daleka. Ma on kształt ustawionego na platformie i nakrytego betonową płytą ołtarza polowego, do którego prowadzą betonowe schody. Kształtem nawiązuje do rzymskich arae (por. Ara Pacis Augustae – wzniesiony przez cesarza Oktawiana Augusta na […]