Cmentarz wojenny nr 289 w Charzewicach


Cmentarz wojenny nr 289 w Charzewicach jest wybudowany na terenie okręgu VIII Brzesko. Cmentarz projektował Robert Motka. Znajduje się w północno-wschodniej części miejscowości Charzewice. Niewielka nekropolia, o powierzchni ok. 1 ara, położona jest na skraju lasu, nad biegnącą płytkim parowem gruntową drogą. Mogiła otoczona jest ogrodzeniem z betonowych słupów (z sześciu pozostało pięć), kiedyś połączonymi łańcuchami o podstawie ośmiobocznej, zakończonych ostrosłupami. Na wprost wejścia znajduje się pomnik w formie trójstopniowego postumentu z kamiennych ciosów, zwieńczonego betonowym krzyżem o profilowanych krawędziach ramion. Na cmentarzu pochowano, w jednym zbiorowym grobie 29 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, poległych w rejonie Charzewic i Gwoźdźca w dniach 19 i 20 listopada 1914 r. Znane są nazwiska 12 pochowanych żołnierzy (w tym polskobrzmiące): Inf. Michael Chamuła (I.R. 80, poległ 20 XI 1914 r.), E.R.Jg. Karl Zaleski (F.J.B. 30, poległ 20 XI 1914 r.), Jg. Michael Szkwanko (F.J.B. 30, poległ 20 XI 1914 r.), Inf. Samson Jakob Begleiter (I.R. 80, poległ 20 XI 1914 r.), Inf. Johann Łypka (I.R. 80, poległ 20 XI 1914 r.), Inf. Anton Ochota (I.R. 80, poległ 20 XI 1914 r.), Inf. Josef Szeliga (I.R. 80, poległ 19 XI 1914 r.), Kpl. Gregor Sułyma (I.R. 80, poległ 19 XI 1914 r.), Inf. Peter Tyż (I.R. 80, poległ 19 XI 1914 r.), Kpl. Paul Zaremba (I.R. 80, poległ 19 XI 1914 r.), Kmp.Tamb. Lukas Kowatyk (I.R. 80, poległ 20 XI 1914 r.), Gft. Franz Jakóbczyński (I.R. 80, poległ 20 XI 1914 r.). W odległości ok. 200 metrów na północny zachód znajduje się bliźniacza nekropolia, cmentarz wojenny nr 288.