Błędy w internetowej tzw. encyklopedii, dotyczące Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej “Murawa”


W tzw. wolnej encyklopedii Wikipedia, pod hasłem “Obwód Murawa Armii Krajowej”, znajdują się niepełne (np. brak danych o jednostkach myślenickiego Obwodu Armii Krajowej z rejonu Myślenic, Zawady czy Lubnia i Pcimia), bazujące na kilku wybranych źródłach – wyszczególnionych w przypisach, choć poniżej wymieniono literaturę, z której niestety autorzy o pseudonimach “Fallaner”, “Cybularny”, “Buldożer” czy “Kerim44” (przejrzane przez wikipedystę “Elfhelma”) nie skorzystali – i do tego z gruntu fałszywe informacje. Oto zrzut początkowej strony tego hasła:

A poniżej pozostałe zestawy “screenów” z komentarzami: Pierwsza uwaga (czerwone podkreślenie) dotyczy zapewne błędu redakcyjnego, w którym chodziło o szacunkową liczbę partyzantów w oddziałach, a nie samą liczbę oddziałów w ilości 500 (słownie: pięćset). Natomiast druga uwaga (też podkreślona na czerwono) odnosi się do z gruntu fałszywej informacji, jakoby 10 września 1944 r. odbyła się na terenie Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej “Murawa” nie tyle “jedna z największych”, ale jakakolwiek bitwa. Notatka opatrzona jest przypisem, który odsyła do artykułu w “Gazecie Myślenickiej” 2008, nr 37, z 9 października 2008 r., pt. Tragiczny tydzień na ziemi myślenickiej, autorstwa Stanisława Zająca. Nie ma w tym artykule owej fałszywej informacji o bitwie 10 września 1944 r., natomiast można coś takiego znaleźć we wcześniejszych publikacjach tegoż autora z lat 70. i 80. XX w. O dziwo, w notce z Wikipedii przytoczono literaturę i źródła (patrz grafika poniżej), w których ów błąd dawno już został sprostowany, ale – jak zwróciliśmy uwagę powyżej – wikipedyści w ogóle z nich nie skorzystali. Zapewne z tego też powodu powinno się spuścić zasłonę absolutnego milczenia i wstydu oraz wypunktować kolejne bzdury, typu: 1) “skonsolidowany trzon «Murawy»” – przecież Obwód funkcjonował od początku istnienia Armii Krajowej i nie musiał się konsolidować dopiero w 1944 r. (może chodzi tutaj o samo zgrupowanie partyzanckie, powstałe zresztą rozkazem “Kościeszy” 3 lipca 1944 r., którego trzon stanowiły owe oddziały pod ogólnym dowództwem “Kościeszy”?); 2) “w 28 lipca 1944” – to dzień po odbiciu “Prawdzica” z aresztu w Dobczycach, a nie z “więzienia Gestapo w Myślenicach” i wycofaniu się posterunków okupanta z terenu, na którym powstała republika partyzancka o nazwie Rzeczpospolita Raciechowicka; 3) “mniejsze potyczki i regularne bitwy (…) toczono od września 1944” – kolejna bzdura, potykano się z niemieckim okupantem i to przy “otwartej przyłbicy” pod znakiem Armii Krajowej już w 1943 r.; 4) “bitwa przy moście w Glichowie (12 września 1944)” – jak wiadomo bitwa ta miała trzy fazy w różnych, oddalonych od siebie miejscach, z których ostatnia i wyraźnie podkreślmy, że zwycięska dla Armii Krajowej (co zresztą jest zazwyczaj pomijane milczeniem w większości dotychczasowych publikacji, a nawet na tablicy szlaku historycznego w Porębie), odbyła się przy moście glichowskim (być może w treści Wikipedii mylona jest ona i błędnie datowana na 10 września 1944, ale nawet wtedy nie wiadomo, dla której strony była ona przegrana, jeśli cyt. “Po jej przegraniu Niemcy spacyfikowali wsie”); 5) a dlaczego “krwawa pacyfikacja” nastąpiła dopiero w dwa miesiące po zwycięskiej bitwie wrześniowej, czyli cyt. “17-19 listopada 1944”, to już doprawdy trudno orzec – powinno być 17-18 września 1944 r., z czego oczywiście Smykań to już sąsiedni, Limanowski Obwód Armii Krajowej “4/VII, 4/Lipiec”; 6) i może jeszcze jedno: “propagowanie konsolidacji grup konspiracyjnych” – to przecież coś absolutnie wbrew zasadom konspiracji (może chodzi tutaj o zaplanowaną na wiosnę 1944 r. przez komendę Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej “Murawa” koncentrację oddziałów partyzanckich w przygotowywanej bazie leśnej pod Łysiną w Beskidzie Myślenickim czy scalenie z Armią Krajową Batalionów Chłopskich i Narodowej Organizacji Wojskowej?).

Tutaj należy również zwrócić uwagę (stosowne podkreślenia na czerwono), iż Myślenicki Obwód Armii Krajowej “Murawa” został nazwany błędnie “okręgiem «Murawa»”, a ponadto właściwym rokiem wydania Dziennika Stokłosy 1944 jest ten ostatni, czyli 2004. Czemu natomiast nie podano w bibliografii imienia i nazwiska autorki – Zofii Horodyńskiej – pozostanie już na zawsze tajemnicą Wikipedii.

I na koniec prostujemy czarny PR, krążący od czasów PRL-owskiego reżimu komunistycznego, nt. “Kościeszy”:

Jak wiadomo z owych niewykorzystanych, choć wzmiankowanych w Wikipedii źródeł, “Kościesza” nie został odwołany w październiku 1944 r. ze stanowiska komendanta Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej “Murawa”. Pełnił swoją funkcję aż do 15 grudnia 1944 r., kiedy to sam zrezygnował, a na jego miejsce wyznaczono właśnie “Kleofasa”, który przybył na teren Obwodu dopiero w styczniu 1945 r. Trudno również mówić o “zreorganizowanych z powodu kontrowersji władzach AK «Murawa»”… Ale to już zupełnie inna historia. 😉