Cmentarz wojenny nr 386 na krakowskim Cmentarzu Podgórskim


Jest to niewielka obecnie kwatera na nowym Cmentarzu Podgórskim, a znajduje się w południowej jego części, po lewej stronie głównej alei (obecna kwatera nr XI). Cmentarz projektował Hans Mayr, ale z jego oryginalnego projektu nie zachowało się prawie nic. W 1918 r. cmentarz przebudowano, groby skomasowano i zmniejszono jego obszar z 1000 m2 do zaledwie 380 m2. Pierwotnie znajdował się na nim pomnik centralny, w formie obelisku, otoczony u podstawy koroną cierniową z czterema żołnierskimi czapkami (czapka austriacka tzw. szwejkówka, niemiecka pikielhauba, bośniacki fez i czapka prawdopodobnie rosyjska). Być może ów pomnik, rozebrany w okresie międzywojennym, stał się inspiracją dla twórcy kwatery legionowej na tymże cmentarzu, gdzie jej projektant, Czesław Miętka, również umieścił czapkę – polską maciejówkę (zob. druga galeria zdjęć poniżej). Obecny pomnik jest współczesny, pola grobowe splantowano i utworzono dwa tarasy. Nie jest znana liczba pochowanych na nim żołnierzy, w 1917 było tu 340 mogił i być może tylu żołnierzy tutaj spoczęło, znane są nazwiska 106 z nich.