Cmentarz wojenny nr 138 w Bogoniowicach


Cmentarz w kształcie trapezu o powierzchni ok. 824 m² zaprojektował Jan Szczepkowski. Jest kilkupoziomowy, w środku ogrodzenia od strony drogi znajduje się metalowa bramka oraz schody na pierwszy poziom cmentarza. Został ogrodzony z trzech stron kamiennym murem, a od strony szosy metalowym płotkiem. W dwóch narożnikach ogrodzenia od strony drogi znajdują się kamienne kapliczki w formie baszt przykryte gontem. Od strony cmentarza znajdują się w nich otwory wejściowe z metalowymi furtkami. Pierwotnie w kapliczkach znajdowały się tablice z inskrypcjami. Pomnik centralny zbudowano z kamiennych ciosów z wysokim krzyżem pośrodku. Nagrobkom nadano formę stel, wystających z murków oporowych poszczególnych tarasów oraz formę słupów o wysokości ok. 110 cm, zakończonych krzyżami, a w jednym przypadku rzeźbioną palmetą. Jest to nagrobek rotmistrza Oswalda von Richthofena z 2. Garde Ulanen Rgt., poległego 14 maja 1915 r. Na cmentarzu jest pochowanych w 11 mogiłąch zbiorowych i 35 pojedynczych 102 żołnierzy w 11 grobach zbiorowych oraz 35 pojedynczych, poległych w marcu i maju 1915 roku: 63 obywateli Austro-Węgier m.in. z 10 I.R., 21 I.R., 16 I.R., 18 I.R., 30 I.R., 80 I.R., 98 I.R., HIR 2, HIR 5, HIR 7, HIR 8, HIR 10, HIR 16, HIR 17, HIR 19, HIR 21, HIR 24, HIR 26, HIR 30; 10 żołnierzy Imperium Rosyjskiego; 29 Niemców m.in. z 3. i 4. pułku piechoty Gwardii Cesarstwa Niemieckiego. Sam cmentarz znajduje się na skraju częściowo zachowanego, dawnego parku z XVIII w., który niegdyś otaczał barokowy dwór (rozebrany w 1945 r.) i podworską oficynę (z poł. XIX w.). W czasie walk dwór służył jako lazaret.