Iwo został w Gorganach


Odłowiony 19 maja 2014 r. na Niżnej Polanie pod Wołoszynem, czteroletni samiec niedźwiedzia brunatnego, któremu nadano imię Iwo – po dwóch latach wędrówek przez Słowację, Węgry, Polskę oraz Ukrainę, śledzonych dzięki założonej obroży z nadajnikiem GPS – został w Gorganach. Jego obroża samoczynnie otworzyła się po dwóch latach programu, prowadzonego przez naukowców z Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, współpracujących w ramach projektu GLOBE. Wczoraj znaleziono ją w Gorganach, w rejonie, w którym właśnie zimował. Jeśli Iwo znajdzie tam swoją partnerkę (patrz fot. ze śladami niedźwiedzia w rejonie Małych Rogodzy © D. Dyląg), to być może geny z tatrzańskiej populacji niedźwiedzia brunatnego zostaną już na stałe w Gorganach? Więcej informacji na stronie TPN oraz w załączonym PDF-ie.

Fot. D. Dyląg