Odbudowane wieże cmentarza wojennego nr 51 na Rotundzie


rotunda
11 listopada 2016 r. na Rotundzie…

Klagt nicht daß unser Grab der Sturm umheult
Auf dieser einsam menschenfern Höhe –
Hier sind dem Ruf der Ewigkeit wir näher und früher
Wirft allmorgendlich die Sonne ihr Purpurbahrtuch leuchtend über uns.
Hpt. Hans Hauptmann

Nie płaczcie, że leżymy tak z dala od ludzi,
A burze już nam nieraz we znaki się dały –
Wszak słońce co dzień rano tu nas wcześniej budzi
I wcześniej okrywa purpurą swej chwały.
tłum. Elżbieta Pawik

 

Więcej o odbudowie cmentarza na Rotundzie znajdziesz tutaj → http://www.skpb.waw.pl/o-nas/historia/rotunda/17-alias12.html