Stulecie urodzin Tadeusza Wowkonowicza


Z okazji stulecia urodzin Tadeusza Wowkonowicza (1912-2005) w Muzeum Narciarstwa w Cieklinie odbył się przedwczoraj wernisaż wystawy pn. Ze Lwowa do Chamonix, pod patronatem Andrzeja Bachledy, jak również III sympozjum naukowe nt. Sporty zimowe w tradycji polskiej kultury fizycznej. Warto było obejrzeć wystawę i wysłuchać wspomnień o niezpomnianym Teddym. Tadeusz Wowkonowicz zamieszkał po II wojnie światowej w Chamonix pod Mont Blanc, gdzie poślubił mieszkankę La Praz – Antoinette. Rodzina Wowkonowiczów utrzymywała się z prowadzenia małego sklepu z prasą i pamiątkami. Sam Teddy kontynuował natomiast swoją przygodę z narciarstwem, pracując z francuską młodzieżą w miejscowym klubie narciarskim w roli działacza i trenera. Udzielał się również jako sędzia narciarski FFS w licznych zawodach, szczególnie w skokach narciarskich. Utrzymywał ścisłe kontakty z Polską i Polakami. Zachowała się jego bogata korespondencja z przyjaciółmi narciarzami i alpinistami (m.in. z Józefem Zubkiem i Józefem Nyką). Relacjonował również wydarzenia sportowe z terenu Francji dla kilku polskich gazet i czasopism. M.in. w l. 90. ukazywały się Jego alpejskie aktualności w górskim magazynie sportowym “Góry”.

A oto program sympozjum:

13:20 dr Leon Rak: Ze Lwowa do Chamonix  –  życie i działalność Tadeusza Wowkonowicza

15.45-16.45 sesja I plenarna

  • dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD, dr Teresa Drozdek-Małolepsza: Stan badań nad dziejami sportów zimowych w Polsce w latach 1918-1939
  • dr hab. Stanisław Zaborniak, prof. UR: Skoki narciarskie w Polsce w latach 1907-1939
  • mgr Wojciech Szatkowski: Działalność narciarska Józefa Oppenheima

17.00- 18.15 sesja II robocza

  • dr hab. Szymon Krasicki: Koncepcja przeprowadzenia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Małopolsce w 2022 roku
  • dr Aleksander Wiecheć: Narciarstwo w Sokole małopolskim.
  • mgr Jerzy Kapłon: SN Watra przy Oddziale PTT w Cieszynie
  • dr Dariusz Dyląg: Marsz zimowy „Huculskim szlakiem II Brygady Legionów Polskich” 1934-39 jako udany przykład zastosowania emulacji w turystyce zimowej
  • mgr Arkadiusz Płomiński: Przyczynek do dziejów turystyki narciarskiej w
    województwie sieradzkim w latach 1975-1998

18.15-18.45  Dyskusja i zakończenie Sympozjum