konferencje naukowe


Archiwa, biblioteki, kolekcje na terenie Galicji w latach 1772-1918

Zakład Archiwistyki i Metod Kwantytatywnych Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, Archiwum Państwowe w Przemyślu oraz Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu zapraszają na konferencję naukową „Archiwa, biblioteki, kolekcje na terenie Galicji w latach 1772–1918”, która odbędzie się 7 maja 2019 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej przy […]


Gdy pękały kordony, a rodziły się granice… Galicja i jej mieszkańcy w drodze do niepodległości

Katedra Historii Najnowszej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie zorganizowały ogólnopolską konferencję naukową pn. „Gdy pękały kordony, a rodziły się granice… Galicja i jej mieszkańcy w drodze do niepodległości”. Konferencja odbyła się 26 października 2018 r., w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN […]


Nie masz pana nad ułana, a nad lancę nie masz broni…

… czyli III Krakowska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości „Nie masz pana nad ułana! Polska kawaleria od epoki napoleońskiej po II wojnę światową”, która odbyła się 12-14 marca 2015 r. w Instytucie Historii UJ, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13. TUTAJ jej program, a poniżej galeria z obrad i paneli dyskusyjnych, debaty […]


III Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona historii wojskowości, Niepołomice 26-28 IX 2014 r.

III Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona historii wojskowości odbyła się w Niepołomicach, 26-28 IX 2014 r., w ramach otwartego dla wszystkich IX spotkania entuzjastów historii, gier wojennych i rekonstrukcji historycznych pn. “Pola chwały”. Pierwszy z paneli dyskusyjnych pt. Asymetryczne działania wojenne w historii, organizowany ze współudziałem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął […]


Geo-Karpaty – możliwości rozwoju turystyki poznawczej w Karpatach

Zespół projektu Geo-Karpaty ma zaszczyt zaprosić na konferencję: Geo-Karpaty – możliwości rozwoju turystyki poznawczej w Karpatach Konferencja jest organizowana w ramach projektu: Geo-Karpaty – utworzenie polsko–ukraińskiego szlaku turystycznego 7.03.2014 – 9.03.2014 Program konferencji: