Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza


Dyrekcja Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej pragnie poinformować, że w dniach 23-25 października 2019 r. organizuje w Przemyślu sympozjum międzynarodowe pod tytułem „Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza”. Przewodnim tematem będą zabytki drewnianej architektury sakralnej, w tym także wpisane na listę UNESCO, a uczestnicy będą pochodzić z Polski i z zagranicy (Słowacji, Węgier, Ukrainy, Rumunii, Białorusi).

Chcielibyśmy, aby nasze sympozjum stało się okazją do wymiany doświadczeń między historykami, historykami sztuki, konserwatorami i specjalistami zajmującymi się drewnianymi cerkwiami w krajach położonych na obszarze Karpat, a także w rejonie wschodniego pogranicza, wyznaczonego na linii Podlasia i Lubelszczyzny. Mamy nadzieję, że pozwoli to spojrzeć kompleksowo na historię tych obiektów, a także porównać aktualne problemy ochrony i konserwacji drewnianych cerkwi oraz ich popularyzacji na różnych obszarach.

Ogólny program:

23.10.2019 przyjazd uczestników, spotkanie inauguracyjne, kolacja powitalna
24.10.2019 dzień konferencyjny
25.10.2019 wyjazd do wybranych drewnianych cerkwi w Bieszczadach, powrót do Przemyśla, zakończenie sympozjum

Grono uczestników zagranicznych zostało wstępnie sprecyzowane. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej przyjmuje zgłoszenia chętnych z Polski do udziału w sympozjum. Prosimy o dane kontaktowe, a w przypadku zamiaru przygotowania referatu – także o tytuł proponowanego referatu. Szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa przesłane zostaną mailem przez koordynatora sympozjum. Muzeum zastrzega sobie prawo wyboru tematów referatów prezentowanych podczas konferencji.

Koordynator: Marcin Marynowski
mail: sympozjum19@mnzp.pl
tel. kom. 605720481