COVID-19


W związku z zarazą COVID-19 dotychczas zaplanowane na sezon wiosenny i letni 2020 roku spotkania, prelekcje i wykłady oraz zajęcia terenowe i warsztaty szkoleniowe z moim udziałem są odwołane. Zachęcam do przeglądania materiałów z górnego menu, dotyczących karpackiego środowiska kulturowego (zakładka Koniec dawności) oraz przyrodniczego (zakładka Ochrona przyrody), jak również archiwaliów z ostatnich dziesięciu lat w panelu bocznym (Archiwa).