Cmentarz wojenny nr 310 w Leszczynie


BEWAHRT DIE TUGENDEN, DIE KRIEGES NOT SO LEUCHTEND HAT ERWECKT, JHR LEBENDEN – UND WIR, DES KRIEGES OPFER, SEGNEN JHN. Zachowajcie cnoty, które wojenna potrzeba ukazała tak jasno. Wy żyjący – i my, ofiary wojny, błogosławimy je.

Na cmentarzu mamy sześć grobów pojedynczych oraz 129 zbiorowych. Pochowano w nich 865 żołnierzy poległych w 1914 oraz do maja 1915 r.: 600 rosyjskich z 220. skopińskiego pułku piechoty (m.in. Makar Zajeczow), 46 nieznanych żołnierzy z 71. bielowskiego pułku piechoty (71-й пехотный Белевский полк), 45. nieznanych żołnierzy z 173. pułku piechoty, 117 austro-węgierskich z 23 IR, 30 IR, 58 IR, 95 IR, K.u.K. T.J.R. 3, K.u.K. F.J.B. 14, K.u.K. F.J.B. 16, 148 niemieckich m.in. z 218. pruskiego rezerwowego pułku piechoty (Reserve Infanterie-Regiment (Preußische) Nr. 218).