Rowerem przez Żydowskie i skraj Ciechani


Za oficjalnym serwisem internetowym Magurskiego Parku Narodowego:

Od 13 czerwca do końca września 2020 r. Magurski Park Narodowy udostępnił w roku swojego 25-lecia do przejścia zorganizowanego z pracownikiem MPN lub uprawnionym przewodnikiem (tj. posiadającym aktualną licencję wydaną przez MPN) trasę przez dolinę Ciechani. Przejścia takie odbywać się będą w soboty i niedziele, w grupach zorganizowanych, na zaplanowanej trasie. Obowiązują wcześniejsze zapisy – liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji w tym temacie poniżej fotorelacji z przejazdu rowerami po niedawno wyremontowanej, pokrytej świeżą nakładką asfaltową, zapewne kosztownej i budzącej sporo kontrowersji powiatowej drodze przez Żydowskie i skraj Ciechani. Dla rowerów droga jest otwarta pod pewnymi warunkami (np. wstęp na oznakowane trasy Magurskiego Parku Narodowego jest płatny od 1 maja do 31 października; odpowiednio: normalny – 5 zł, ulgowy – 3 zł; informacje i regulamin sprzedaży biletów online jest dostępny na magurskipn.eparki.pl), natomiast pojazdy mechaniczne muszą uzyskać pisemne zezwolenie w Powiatowym Zarządzie Dróg w Jaśle. Limit – 30 zezwoleń na dobę obowiązuje od 1 kwietnia do 31 sierpnia.

Wszyscy, którzy będą chcieli uczestniczyć w takim przejściu, muszą uprzednio zgłosić swój udział telefonicznie w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej (tel. 13 4414099) z podaniem terminu, nazwiska i liczby osób. Grupa może liczyć nie więcej niż 30 osób, stąd prosimy o wcześniejsze rezerwacje. Osoby bez takiej rezerwacji będą mogły dołączyć do grupy pod warunkiem, że będą w niej wolne miejsca (tj. grupa nie osiągnie maksymalnej liczby osób). Przejście będzie płatne, zgodnie z cennikiem opłat za wstęp na obszar Parku oraz za jego udostępnianie: 10 zł od osoby dorosłej, 5 zł młodzież szkolna, studenci, emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne, 1 zł osoby legitymujące się Kartą Dużej Rodziny i mieszkańcy 7 gmin z terenu MPN i otuliny. Opłatę należy uiścić w dniu przejścia, na miejscu zbiórki, w schronisku Hajstra.

Przejście rozpoczynać się będzie o godzinie 10.00, zbiórka przy schronisku Hajstra w Hucie Polańskiej. Pracownik MPN lub uprawniony przewodnik będzie prowadził grupę przez dolinę Ciechani do starej drogi Krempna – Ożenna, a następnie z powrotem do Huty Polańskiej. Czas przejścia szacowany jest na około 4 godziny. Danego dnia (sobota lub niedziela) odbędzie się jedynie 1 przejście. Należy pamiętać, że trasa wiedzie przez teren nieudostępniony, a zatem należy się przygotować na trudne warunki terenowe, w tym obecność wielu miejsc podmokłych i bagnistych. Zalecane jest odpowiednie do warunków górskich obuwie i odzież. Przejście odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.

Możliwe jest również przejście grupy zorganizowanej liczącej nie więcej niż 30 osób z własnym przewodnikiem beskidzkim posiadającym aktualną licencję MPN. Grupę taką należy uprzednio zgłosić w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym, umawiając termin przejścia i liczebność grupy oraz uiścić opłatę zgodnie z cennikiem wspomnianym powyżej. Takie przejście również możliwe jest jedynie w sobotę lub niedzielę.