Cmentarz wojenny nr 390 w Mogile


Na cmentarzu wojennym nr 390 w Mogile, na kwaterze wydzielonej z cmentarza parafii pw. św. Bartłomieja, pochowanych jest 71. żołnierzy poległych w latach 1914 i 1915 oraz w 1917 r. Ci ostatni zginęli podczas wybuchu prochowni. W tej liczbie jest jeden nieznany żołnierz z armii rosyjskiej. Żołnierze z armii austro-węgierskiej są wymienieni na tablicy widocznej na slajdzie nr 5. Cmentarz jest jedną z 22. nekropolii, które powstały jako pokłosie walk na przedpolach Tweirdzy Kraków w listopadzie i grudniu 1914 r. Cechą charakterystyczną i zarazem wspólną pomników w okręgu XI Kraków była rzeźba przedstawiająca nakrycie głowy porucznika armii austro-węgierskiej spoczywająca na wieńcu. Ten ozdobny element zawdzięczamy Hansowi Mayrowi, ostatniemu komendantowi okręgu XI, który również był projektantem cmentarza wojennego nr 390 w Mogile.