Zaduszki na cmentarzu wojennym nr 230 w Dęborzynie


Cmentarz został zaprojektowany przez Gustava Rossmana na planie krzyża łacińskiego na ostrym ramieniu wzgórza schodzącego w dolinę Wisłoki. Pochowano na nim żołnierzy poległych w walce pod Brzostkiem 6 i 7 maja 1914 r. w tzw. drugiej fazie operacji gorlickiej. Oddziały austro-węgierskiego VI Korpusu i pruskiego Korpusu Gwardii wyparły na wschodni brzeg Wisłoki jednostki rosyjskiej 3. Armii gen. Radko Dimitriewa. Elementem centralnym jest masywny betonowy krzyż w tylnym murze ogrodzenia. Na licu znajduje się odnowiona tablica inskrypcyjna, która w tłumaczeniu brzmi: Śmierć worała nas w ziemię / Teraz zbierajcie żniwo. W 68. mogiłach zwieńczonych stylizowanymi krzyżami w dwóch rodzajach pochowano 70. żołnierzy: z 30. pułku piechoty i 30. batalionu strzelców polowych (I.R. 30, F.J.B. 30) armii austro-węgierskiej w liczbie 38., jak również 32. żołnierzy z rosyjskiej 70. Dywizji Piechoty.