Cmentarz wojenny nr 68 w Ropicy Górnej (d. Ropicy Ruskiej)


Ciekawe założenie krajobrazowe i architektoniczne projektował Hans Mayr. W Archiwum Narodowym w Krakowie zachowały się archiwalne fotografie z czasu powstania tego cmentarza, w tym pierwotny wygląd żelbetowego mostku dojściowego.

Mostek trwa od momentu powstania w niezmienionym stanie; jedynie zniknęły oryginalne poręcze, zastąpione obecnie przykrępowanymi drutem gałęziami. Obszar cmentarza – w kształcie litery T – składa się z dwóch tarasów połączonych schodami. Mogiły są ułożone w rzędach, symetrycznie względem głównej, obramowanej kamieniami alejki. Nagrobki mają formę żeliwnych krzyży łacińskich z datą “1915” i krzyży lotaryńskich na niskich cokołach (z otworami po usuniętych lub skradzionych tabliczkach). Cmentarz nie jest widoczny z obecnej drogi z Sękowej do Małastowa, gdyż znajduje się w gęstym lesie. Aż proszą się prace podobne do tych na Pustkach. Kamienne ogrodzenie w wielu miejscach ulega destrukcji. Przy tylnej części ogrodzenia umieszczony jest pomnik z kamieni w kształcie steli, do którego żelaznymi klamrami przymocowano krzyż z drewnianych belek. Na cmentarzu jest pochowanych w 13 grobach zbiorowych oraz 4 pojedynczych 110 żołnierzy poległych w 1914 i 1915 roku; w tym m.in. (imię i nazwisko, stopień wojskowy, jednostka, data śmierci): Josef Coubal, E.R.Jg., FJB 12, 5 II 1915; Josef Dzbanek, Res.Jg., FJB 12, 9 I 1915; Josef Flekal, Ldst.Inf., IR 21, 15 III 1915; Karl Glüksmann, Ldst.Jg., FJB 12, 23 II 1915; Mathias Hrasoveč, Gft., Sch.R. 26, 31 XII 1914; Wenzel Jandl, Ldst.Jg., FJB 12, 4 I 1915; Martin Kovačič, E.R.Sch., Sch.R. 26, 4 V 1915; Stefan Krams, Res.Jg., FJB 12, 10 I 1915; Josef Verstovšek, Sch., Sch.R. 26, 2 I 1915; Franz Vokroj, Ldst. Sch., Sch.R. 28, 4 V 1915.

Na marginesie: w epokowym albumie Brocha i Hauptmanna występuje (jedna z wielu zresztą) pomyłka dotycząca umiejscowienia na mapkach i wynikająca następnie z niej błędna numeracja. Mianowicie: cmentarz nr 67 opisano jako leżący “na wschód od drogi okręgowej”, zaś cmentarz nr 68 – “na zachód od drogi okręgowej”, czyli zgodnie ze stanem faktycznym, ale za to na mapce odwrotnie zaznaczono ich numery. Stąd zresztą funkcjonujące współcześnie błędne numeracje w przewodnikach i na mapach turystycznych.