Archiwum dnia: 6 kwietnia 2021


Cmentarz wojenny wyznania mojżeszowego nr 293 w Zakliczynie

Jest jedynym zachowanym w okolicy cmentarzem, na którym pochowano wyłącznie żołnierzy wyznania mojżeszowego. Spoczywa tutaj jedenastu żołnierzy austro-węgierskich i jeden żołnierz armii rosyjskiej. Ten niewielki cmentarz jest zbudowany na planie prostokąta o pow. 0,013 ha. Ogrodzenie tworzą niskie betonowe słupki połączone metalowymi rurkami. Wejście przez żelazną furtkę. Na mogiłach ustawiono […]