Cmentarz wojenny nr 362 w Szczyrzycu


Cmentarz został upamiętniony na jednej z serii pocztówek, opublikowanych podczas Wielkiej Wojny, która przedstawia akwarelę malarza Leo Perlbergera (patrz galeria zdjęć). W sześciu grobach zbiorowych i pięciu pojedynczych spoczywa 22. żołnierzy armii austro-węgierskiej i ośmiu (wg niektórych źródeł trztnastu) żołnierzy rosyjskich. Polegli oni w dniach 3-6 XII 1914 r. podczas walk toczonych w rejonie wsi Góra Świętego Jana i Krzesławice. Zidentyfikowano 12. spośród nich (wyłącznie żołnierzy austro-węgierskich). Służyli oni w 14. pułku piechoty z Linzu oraz w pułkach strzelców cesarskich: 1. z Wiednia, 3. z Grazu, 14. z Brünn i Iglau (czeskie Brno i Jihlava) oraz 25. z Kremsier (czeski Kroměříž). Jego głównym elementem architektonicznym jest XIX-wieczna kapliczka, usytuowana asymetrycznie – ale zgodnie z przebiegiem krzyżujących się dróg – w stosunku do kształtu cmentarza. Projektował Gustav Ludwig.