Zaduszki na cmentarzu wojennym nr 342 w Łapanowie


W osobnym grobie nieopodal głównej kaplicy cmentarza parafialnego w Łapanowie spoczywa Leutnant Ferdinand Franz Uffenheimer z 3. pułku strzelców cesarskich (krajowych). Mogiła zbudowana jest na planie prostokąta z trzema bokami ogrodzonymi niskim murkiem, w narożnikach cztery betonowe cokoły zwieńczone półkulami i połączone grubymi łańcuchami. Wewnątrz duży żeliwny, ażurowy krzyż łaciński, zamontowany na betonowym cokole. Na krzyżu drugi, mniejszy, typu austriackiego z rokiem 1914. Natomiast cmentarna kwatera wojenna znajduje się dalej w głębi po tej samej stronie cmentarza. W sześciu grobach zbiorowych i jednym pojedynczym pochowano na niej dwudziestu dwóch żołnierzy z armii austro-węgierskiej, jednego z armii niemieckiej i czterech z armii rosyjskiej. Główny element obiektu to stojąca poza obrysem ogrodzenia kamienna kapliczka posadowiono na prostopadłościennym słupie i podstawie o obłych krawędziach. W zakończonej łukiem wnęce – pierwotnie pustej – znajduje się będąca w opłakanym stanie resztka figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Kapliczka zwieńczona jest cylindrycznym wypustkiem z motywem krzyża. Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzona betonowymi słupami zakończonymi półkulą, ustawionymi na betonowym fundamencie i połączonymi żelaznymi łańcuchami. Pole grobowe podzielone jest dwoma betonowymi ławami na trzy części. W obrębie kwatery znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych cokołach: dziewięciu krzyży łacińskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion; trzech krzyży lotaryńskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion; żeliwnego, ażurowego krzyża łacińskiego z motywem miecza i krzyża maltańskiego z wieńcem laurowym; żeliwnego ażurowego krzyża lotaryńskiego. Na jednym z krzyży łacińskich zachowała się emaliowana tabliczka z danymi sześciu pochowanych żołnierzy austro-węgierskich wraz z nazwami ich jednostek. Projektował Franz Stark.

Zidentyfikowani żołnierze z armii austro-węgierskiej: grób nr 1 – Fähnrich ………………Johann Meyer (+ 9 XII 1914), grób nr 2 – Infanterist Anton Krug vel Kruk (+ 9 XII 1914), Infanterist titular Korpolar Marian Turkiewicz (+ 10 XII 1914), Infanterist Karl Morstein (+ 11 XII 1914), Jäger Johann Lazuka (+ 10 XII 1914), Infanterist titular Gefreiter Michael Budzanowski (+ 10 XII 1914), Ersatz Reservist Landsschütze Peter Breitner (+ 10 XII 1914), Jäger Wojciech Marchewka (+ 10 XII 1914), Infanterist Seikmann (+ 10 XII 1914), Zugsführer [Gefreiter] Julius Boleslav Budzicki (+ 11 XII 1914), Jäger Elias Lebedyński (+ 15 XII 1914), Korporal Theodoryj Komarnicki (+ 8 XII 1914), grób nr 3 – Jäger titular Patroillenführer Werner Thurner [Thurnher] (+ 12 XII 1914), Jäger Sebastian Astl (+ 8 XII 1914), Jäger Bonifacio Cartin (+ 8 XII 1914), Ersatz Reservist Jäger Franz Brach (+ 13 XII 1914), Ersatz Reservist Jäger Michael Barabasz (+ 14 XII 1914), grób nr 4 – Jäger Peter Palka (+ 6 XII 1914), grób nr 5 – Unteroffizier Wladislaus Szafrański (z armii niemieckiej, + 11 XII 1914), grób nr 6 – Husar Johann Horwath (+ 23 XI 1914), Korporal Johann Strand (+ 14 XI 1914), grób nr 7 – Zugsführer titular Feldwebel Josef Kašpar (+ 12 XII 1914), Zugsführer Alois Kilnbeck [Klibeck] (+ 11 XII 1914).

Żródła: Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 171, 309, 973-985, GW 62 s. 90 (fotografia); O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995. s. 354; R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, 367 (opis i zdjęcie); J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, s. 225-226; R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 108 [za: http://grobywojenne.malopolska.uw.gov.pl/pl-PL/Home/Obiekt/257].