Archiwum dnia: 2 listopada 2022


Zaduszki na cmentarzu wojennym nr 342 w Łapanowie

W osobnym grobie nieopodal głównej kaplicy cmentarza parafialnego w Łapanowie spoczywa Leutnant Ferdinand Franz Uffenheimer z 3. pułku strzelców cesarskich (krajowych). Mogiła zbudowana jest na planie prostokąta z trzema bokami ogrodzonymi niskim murkiem, w narożnikach cztery betonowe cokoły zwieńczone półkulami i połączone grubymi łańcuchami. Wewnątrz duży żeliwny, ażurowy krzyż łaciński, […]