Cmentarz wojenny nr 69 w Przegoninie (Bodakach)


Cmentarz wojenny nr 69 w Przegoninie (nieistniejącej obecnie wsi łemkowskiej) położony jest na terenie Bodaków. Został zaprojektowany przez Hansa Mayra. Usytuowany jest na stoku Ostrej Góry w gęstym lesie, około 500 m od głównej drogi, przy której znajduje się dobrze zachowana austriacka tablica informacyjna. Dalsza droga prowadzi szlakiem cmentarnym oznaczonym biało-czarnymi znakami. Cmentarz założony jest na planie dziesięcioboku i otoczony od północnej strony niskim murem z piaskowca, a z pozostałych stron – betonowymi słupkami połączonymi drutem kolczastym. Obszar cmentarza podzielony jest na dwa tarasy. Jego główny element stanowi drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem pokrytym blachą (stary, zniszczony krzyż nadal leży po prawej stronie; porzucony destrukt źle świadczy o remontujących). Obramowane kamieniem z piaskowca groby mają układ rzędowy, niesymetryczny. Oznaczone są nagrobkami w formie osadzonych na betonowych cokołach żeliwnych krzyży łacińskich z datą 1915 oraz małych żeliwnych krzyży lotaryńskich. W 19 grobach zbiorowych i 12 pojedynczych pochowano 48 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 81 z rosyjskiej. Po lewej i prawej stronie wejścia, na jednym z większych kamieni tworzących mur widnieje wykuty napis – 1917 гoдa. Dwa inne wykute napisy znajdują się na murze od środka w części dolnej – ITALIEN KRIEGER (cmentarz budowali m.in. jeńcy rosyjscy i włoscy). Oprócz tych elementów zachowały się też słupki HV na granicy działki. Zidentyfikowano dziewiętnastu poległych: z armii austro-węgierskiej – Josef Klier, Vinzenz Steinbach, Johann Flieger, Wenzel Kaufmann, Johann Kiegner, Karl Zimmer (Einjähriger Freiwilliger Titular Gefreiter), Ferdinand Emanuel Rotmaier, Anton Kuttner, Josef Braun, Karl Kucera (Fähnrich), Leoold Pittner, Johann Kopec, Franz Cison (landszturmista); z armii rosyjskiej – Paweł Safranow, Boris Iwan Spyrina, Aleksiej Korowajew, Fiodor Prakudin, Kuźma Diakow, Nikołaj Worozejkin.