Cmentarz wojenny nr 376 w Suchorabie


Powstał w 1916 r. jako miejsce pochówku żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej, poległych w latach 1914 i 1915. Kompozycja cmentarza w oparciu o projekt kpt. Gustawa Ludwiga. Pomniki na grobach ujednolicone, w formie stel zwieńczonych żeliwnymi krzyżami z motywem półwieńca, występującymi w dwóch wariantach: na grobach rosyjskich – krzyże lotaryńskie, na austro-węgierskich – w typie krzyża patée. Centralnym punktem jest betonowy krzyż z nałożonym na jego lico dużym żeliwnym krzyżem austriackim z datą 1915. Pod krzyżem oryginalna tablica z napisem w języku niemieckim, który w tłumaczeniu brzmi: “Na zachodniogalicyjskich polach bitewnych zostało wybudowanych w latach wojny światowej 1916-1917 przez c. i k. Komendę Wojskową w Krakowie pod dowództwem gen. dyw. [Adama] Brandnera Edler von Wolfzahn 378 cmentarzy wojennych – z tego w obrębie c.k. powiatu wielickiego – 4 cmentarze”. Pochowano na nim 24. żołnierzy austro-węgierskich i 14. rosyjskich.