Wydarzenia

Wydarzenia


Kościół Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach na Pogórzu Wielickim

Kościół Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach powstał w latach 1586-1597 (ukończony przed 1618) z fundacji Sebastiana Lubomirskiego. Świątynia stanowi przykład przenikania się gotyckiej i renesansowej tradycji warsztatowej. Elementy gotyckie przeważają w bryle i konstrukcji budowli, elementy renesansowe widoczne są w ukształtowaniu detalu architektonicznego. Najważniejsza literatura: Katalog zabytków sztuki w Polsce, […]