Cmentarz wojenny nr 372 w Myślenicach


Niezachowana kwatera wojskowa na kirkucie. Pochowano w niej dwóch żołnierzy austro-węgierskich wyznania mojżeszowego o nazwisku Hersch Diller i Moses Maier Rosen w dwóch grobach pojedynczych. Cmentarz uległ zniszczeniu przez niemieckiego okupanta w latach II wojny światowej. Z zachowanych fragmentów macew został utworzony pomnik, a część umieszczono we fragmencie muru zewnętrznego. Po remoncie powiększono znacznie mur i uporządkowano teren przed kirkutem. Z załączonego planu wynika, że kwatera znajduje się obecnie tuż przy zachodnim murze poza cmentarzem.