Archiwum dnia: 14 stycznia 2022


Cmentarz wojenny nr 374 w Wiśniowej “U Jureczka”

Cmentarz wojenny nr 374, tożsamego projektanta co nr 373, jest równie nieduży i rozłożył się półkolem wokół istniejącej murowanej kaplicy. Niegdyś w całości otoczony kamiennym murkiem, obecnie – drewnianym płotem z kamiennymi masywnymi słupkami. Zachowało się siedem nagrobków i dwie tabliczki. Pochowano na nim 12. żołnierzy w ośmiu grobach pojedynczych […]


Cmentarz wojenny nr 373 w Wiśniowej na Dziadkówce

Cmentarz wojenny nr 373 projektował Gustav Ludwig. Ten niewielki cmentarzyk początkowo ogrodzony był drewnianym parkanem stojącym na kamiennej podmurówce. Dominującym elementem był niegdyś wysoki drewniany krzyż. Zachowały się jedynie betonowe nagrobki z krzyżami, w tym jedna tabliczka. Żołnierze pochowani na cmentarzu polegli podczas bitwy w dolinie Krzyworzeki, stoczonej 3-6 XII […]


Cmentarz wojenny nr 372 w Myślenicach

Niezachowana kwatera wojskowa na kirkucie. Pochowano w niej dwóch żołnierzy austro-węgierskich wyznania mojżeszowego o nazwisku Hersch Diller i Moses Maier Rosen w dwóch grobach pojedynczych. Cmentarz uległ zniszczeniu przez niemieckiego okupanta w latach II wojny światowej. Z zachowanych fragmentów macew został utworzony pomnik, a część umieszczono we fragmencie muru zewnętrznego. […]