Cmentarz wojenny nr 373 w Wiśniowej na Dziadkówce


Cmentarz wojenny nr 373 projektował Gustav Ludwig. Ten niewielki cmentarzyk początkowo ogrodzony był drewnianym parkanem stojącym na kamiennej podmurówce. Dominującym elementem był niegdyś wysoki drewniany krzyż. Zachowały się jedynie betonowe nagrobki z krzyżami, w tym jedna tabliczka. Żołnierze pochowani na cmentarzu polegli podczas bitwy w dolinie Krzyworzeki, stoczonej 3-6 XII 1914 r. Sam cmentarz powstał w 1916 r. i wówczas przeniesiono na niego szczątki poległych, pochowanych wcześniej w prowizorycznych mogiłach w różnych miejscach w okolicy. Pochowano tu w dziewięciu grobach pojedynczych i pięciu zbiorowych 39. żołnierzy. 29. austriackich z IR 80 i LIR 14 oraz dziesięciu rosyjskich.

Lit.: K. Garduła, L. Ogórek, Śladami I wojny światowej. Między Rabą a Dunajcem, Kraków 1989, s. 138-139.