Węgierska Górka


Fort “Wędrowiec”

Węgierska Górka była ważnym miejscem oporu podczas polskiej kampanii obronnej 1939 r. Wybór miejsca dla lokalizacji rygla obronnego w Węgierskiej Górce był podyktowany dogodnymi warunkami terenowymi. Uznano, iż wybudowanie go w tym miejscu najlepiej zablokuje tę część południowej granicy Polski. Budowa fortów obronnych miała uniemożliwić przedostanie się wojsk niemieckich i […]