Beskid Żywiecki


Cmentarz wojenny w Rajczy

W 1914 r. Władysław Lubomirski sprzedał Rajczę Karolowi Stefanowi Habsburgowi z Żywca, a ten w 1916 r. przekazał pałac w Rajczy na cele sanatoryjno-szpitalne dla rannych i chorych żołnierzy monarchii austro-węgierskiej. Z tego okresu powstała na cmentarzu parafialnym w Rajczy kwatera wojenna z kilkudziesięcioma krzyżami żeliwnymi, proj. Gustava Ludwiga, odlanymi […]


Fort “Wędrowiec”

Węgierska Górka była ważnym miejscem oporu podczas polskiej kampanii obronnej 1939 r. Wybór miejsca dla lokalizacji rygla obronnego w Węgierskiej Górce był podyktowany dogodnymi warunkami terenowymi. Uznano, iż wybudowanie go w tym miejscu najlepiej zablokuje tę część południowej granicy Polski. Budowa fortów obronnych miała uniemożliwić przedostanie się wojsk niemieckich i […]