Cmentarz wojenny nr 3 w Ożennej


Projektował Dušan Jurkovič. Położony jest między terenem pocerkiewnym a cmentarzem wyznaniowym. Pochowano tutaj żołnierzy, którzy polegli, zmarli lub zamarzli w najbliższej okolicy podczas walk zimowych 1914/15 o przełęcze karpackie. Są tu również żołnierze zmarli w miejscowym lazarecie. Cmentarz założony na planie prostokąta, otoczony pełnym kamiennym murem. Składa się z dwóch kwater przeznaczonych dla armii austro-węgierskiej i rosyjskiej. Elementami centralnymi na obydwu kwaterach są kamienne ściany z ustawionymi na nich kubicznymi krzyżami greckimi i dwuramiennymi. Na licu ścian tablice inskrypcyjne z napisami w wolnym tłumaczeniu: Wiernych synów, którzy oddali swe życie / Kryje z wdzięcznością i dumą ziemia ojczysta – na kwaterze austro-węgierskiej (w 16 mogiłach pojedynczych i 23 masowych pochowano 67 żołnierzy z pułków piechoty I.R. 27, 43, 87 oraz z 2. batalionu strzelców polowych F.J.B. 2); Poległym wrogom miejsce ostatniego spoczynku poświęcają współczucie i humanizm – na kwaterze rosyjskiej (w 3 mogiłach pojedynczych i 13 masowych pochowano 356 żołnierzy).