Archiwum miesiąca: Lipiec 2022


Wyobrażona Ruś Karpacka profesora Magocsiego

Paul R. Magocsi, Pod osłoną gór. Dzieje Rusi Karpackiej i Karpatorusinów, tł. M. Król, Rzeszów 2022, ss. 540. Trudno nie przyznać, że fenomen karpackich Rusinów / Ukraińców lub jak kto woli Karpatorusinów opcji prorusińskiej (prorosyjskiej) / proukraińskiej – kształtowany przez stulecia niejako w cieniu dolin środkowych Karpat – dotarł do […]


Cmentarz wojenny nr 359 w Jaworznej na Korabiu

Pochowano na nim 33 żołnierzy, którzy zginęli w tym rejonie na początku grudnia 1914 w czasie walki stoczonej przez oddział wojsk austro-węgierskich. Według opowiadań miejscowej ludności do walki doszło przypadkowo, gdy wycofujący się z Limanowej oddział żołnierzy rosyjskich natknął się na oddział żołnierzy austriackich. Nazwiska pochowanych nie są znane. Była […]


Cmentarz wojenny nr 358 w Laskowej

Nieduży cmentarz na planie wieloboku (powierzchnia 188 m²). Otoczony jest bardzo solidnym murem z kamienia łupanego. Mur nakryty jest betonowym daszkiem. Wejście przez bramę zamykaną żeliwną furtką. Na środku cmentarza jeden stary dąb. Ponieważ cmentarz zlokalizowany jest na nierównym terenie, został wyplantowany w postaci tarasów na różnej wysokości. Wykonane są żwirowe […]


Cmentarz wojenny w Rajczy

W 1914 r. Władysław Lubomirski sprzedał Rajczę Karolowi Stefanowi Habsburgowi z Żywca, a ten w 1916 r. przekazał pałac w Rajczy na cele sanatoryjno-szpitalne dla rannych i chorych żołnierzy monarchii austro-węgierskiej. Z tego okresu powstała na cmentarzu parafialnym w Rajczy kwatera wojenna z kilkudziesięcioma krzyżami żeliwnymi, proj. Gustava Ludwiga, odlanymi […]


Fort “Wędrowiec”

Węgierska Górka była ważnym miejscem oporu podczas polskiej kampanii obronnej 1939 r. Wybór miejsca dla lokalizacji rygla obronnego w Węgierskiej Górce był podyktowany dogodnymi warunkami terenowymi. Uznano, iż wybudowanie go w tym miejscu najlepiej zablokuje tę część południowej granicy Polski. Budowa fortów obronnych miała uniemożliwić przedostanie się wojsk niemieckich i […]