Ekologia na przykładzie Pienin


Tematyką tegorocznych szkoleń przewodnickich były formy ochrony przyrody w Polsce oraz porównanie ekosystemów Pienińskiego Parku Narodowego.