Najlepsza mapa na świecie jest autorstwa polskich naukowców!


“Journal of Maps” to jedyne tego typu czasopismo na rynku, w którym w wersji elektronicznej publikowane są mapy prezentujące wyniki badań z różnych dziedzin nauki. Każdego roku jury ocenia blisko siedemdziesiąt opracowań. Podczas ostatniego konkursu za najlepszą spośród jedenastu finałowych prac uznano mapę, przedstawiającą Tatry podczas maksymalnego zasięgu ostatniego zlodowacenia, wykonaną przez polskich naukowców z Krakowa, dr. Piotra Kłapytę z UJ i dr. inż. Jerzego Zasadniego z AGH. Mapa ma tytuł “The Tatra Mountains during the Last Glacial Maximum”. Poniżej można zobaczyć krótką wizualizację 3D tego tatrzańskiego zdarzenia.

Piotrek, mnóstwo serdeczności i szczerych gratulacji!