Na choczańskim “Prosiaku”


Prosieczne to wydłużony grzbiet przebiegający z południowego zachodu na północny wschód, z dwoma słabo wyodrębnionymi wierzchołkami (wyższy jest północno-wschodni). Zachodnie stoki opadają do Doliny Prosieckiej, południowo-wschodnie do miejscowości Prosiek w Kotlinie Liptowskiej, północno-zachodnie do Svoradu i Doliny Borowianki. Jest niemal całkowicie zalesione, jedynie na grzbiecie między wierzchołkami znajdują się niewielkie i zarastające polany. Zbudowane jest z mocno pofałdowanych, grubych warstw wapieni i dolomitów środkowego triasu, przez geologów zaliczanych do płaszczowiny choczańskiej. W stokach widoczne są liczne urwiste ściany, turnie i skałki. Istnieje szlak turystyczny prowadzący przez Prosieczne (w tym sezonie zresztą zamknięty); przez turystów odwiedzany jest on rzadko, bo pełno tutaj wiatrowałów i wiatrołomów. Co doskonale ilustruje poniższa galeria.