Inwentaryzacja zniszczonych oznakowań na szlakach ukraińskiego Zakarpacia


Grupa wolontariuszy z Czech, Polski i Ukrainy, odtwarzających i rewitalizujących w latach 2007-2010 szlaki turystyczne w rejonie Ust’ Czornej na pograniczu Gorganów, Krasnej i Świdowca, zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli, którym leży na sercu bezpieczeństwo karpackich turystów oraz polepszenie bytu lokalnej ludności poprzez rozwój turystyki z gorącą prośbą o nadsyłanie zdjęć i ewentualnych opisów uszkodzeń oraz zniszczeń infrastruktury znakarskiej. Jak widać na załączonej fotografii – nawet off-roadowcy nie oszczędzili słupka z drogowskazem na Trojasce. Ułatwi to zaplanowanie ewentualnych remontów oraz przygotowanie nowych tabliczek drogowskazowych.